Quyền lợi bảo mật thông tin của bạn

Khi sử dụng dịch vụ tại website tuyetnhiusa.com, bạn được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của Tuyết Nhi USA và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. 

Trách nhiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ của Tuyết Nhi USA

Bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại trang web tuyetnhiusa.com. Bạn không được có những hành động, thực hiện, cổ vũ, can thiệp, xâm nhập dữ liệu của Tuyet Nhi USA cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi. Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho Ban Quản Trị website ngay khi bạn phát hiện ra lỗi hệ thống theo số điện thoại: (028) 22 39 75 75 hoặc liên hệ theo địa chỉ email tuyetnhiusa0011@gmail.com

Bạn không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị (tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…. Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận…

Trách nhiệm và quyền lợi của Tuyết Nhi USA

Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc các trường hợp bất khả kháng, Tuyết Nhi USA sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác quảng bá sản phẩm tại trang web tuyetnhiusa.com mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản . Các thỏa thuận và quy định trong Điều khoản sử dụng có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được Ban Quản Trị thông báo cụ thể trên trang web tuyetnhiusa.com.